Share this content on Facebook!
22 Nov 2012
Wiele rodzajów szkoleń oraz badań wchodzi w skład oferty, którą oferują agencje i przedsiębiorstwa energetyczne, działające na rynku. Oferta tego typu firm obejmuje: badania termowizyjne, pomiary natężenia oświetlenia, szkolenia bhp i szkolenia z pierwszej pomocy jak także ochronę przeciwpożarową. Skorzystanie z oferowanych usług umożliwi poprawę warunków pracy oraz ich ulepszenie, jeśli będzie to konieczne. Jednocześnie omawiane przedsiębiorstwa zajmują się także doradztwem w zakresie higieny pracy i ochrony środowiska. Realne jest wyeliminowanie pojawiających się w przedsiębiorstwie awarii dzięki przeprowadzeniu różnego rodzaju analiz i sporządzeniu dokumentacji dotyczącej wypadków, która może okazać się niezwykle przydatna. Ważne jest również nadzorowanie jakości działania urządzeń oraz kontrolowanie ich stanu jakości. Wykonując badania termowizyjne możliwe jest zlokalizowanie urządzenia i pomiar jego temperatury. W przypadku niewłaściwej temperatury urządzenie może informować o nieprawidłowym działaniu, które może zagrażać zdrowiu i życiu pracowników. Przeczytaj też Agencja energetyczna Magdalena i Jarosław Laszczak Kozy W przypadku wykonywania badania termowizyjnego korzysta się z kamerki o dużej czułości oraz wysokiej jakości wyświetlanego obrazu. Usługi te wykonywane są w przypadku sprawdzania stanu instalacji elektrycznych, odgromowych, izolacji, uziemień oraz ogrzewania podłogi. Ponadto agencje energetyczne proponują też pomiary natężenia oświetlenia i nadzorowanie jego stanu. Dzięki stosownemu urządzeniu, jakim jest luksomierz, będziemy w stanie określić współczynnik równomierności oraz odbicia. Za kwestią tego realne jest zlokalizowanie niedoświetleń oraz złego współczynnika równomierności. Jeśli zdarzą się jakieś problemy możliwe jest wykonanie odpowiednich modernizacji instalacji oświetleniowej oraz zastosowanie innych, lepszych jakościowo źródeł światła. Niezwykle przydatną usługą, z której powinni skorzystać wszyscy pracodawcy jest ochrona przeciwpożarowa. W jej zakres wchodzi przeprowadzanie akcji ratunkowych na wypadek pożaru i szkolenie w tym zakresie pracowników. Można skorzystać z doradztwa, szkolenia wstępnego i okresowego a także z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Każdy pracodawca, który chce zapewnić pracownikom jak najlepsze warunki do pracy i zadbać o ich zdrowie, powinien zdecydować się na wynajęcie osób, które przeprowadzą właściwe szkolenia w tym obrębie. Z racji tego, że prawa pracowników są czasem łamane, przedsiębiorstwa zajmują się także sporządzaniem okresowych analiz stanu bhp i prowadzenia kompleksowych kontroli oraz udziału w ocenie ryzyka zawodowego. Z usług takich agencji energetycznych wielokrotnie korzysta się podczas dochodzeń powypadkowych oraz opracowywania planów modernizacji i rozwoju przedsiębiorstwa. Agencje takie potrafią także zająć się ochroną pracownika podczas wykonywanej przez stosowne organy kontroli. Niezwykle pomocne są też oferowane szkolenia z pierwszej pomocy, które mogą okazać się potrzebne w przypadku ratowaniu czyjegoś życia. Jest ono bardzo przydatne w czasie wypadków drogowych, kiedy karetka jest już w drodze, jednak nie ma pewności czy zdąży dojechać na czas.


Comments

There isn't any comment in this page yet!

Do you want to be the first commenter?


New Comment

Full Name:
E-Mail Address:
Your website (if exists):
Your Comment:
Security code: