Share this content on Facebook!
22 Nov 2012
Obecnie działa na rynku sporo firm oraz agencji energetycznych, które zajmują się rozmaitego typu szkoleniami i wykonywaniem badań. szkolenia ppoż Firmy te zajmują się wykonywaniem m. in. badania termowizyjne, pomiary natężenia oświetlenia, szkolenia bhp, szkolenia z pierwszej pomocy oraz zajmują się ochroną przeciwpożarową. Ich działania skupiają się także na doradztwie w kwestii higieny pracy i ochrony środowiska oraz ochrony przeciwpożarowej i przeprowadzania analiz technicznych i sporządzania dokumentacji, dotyczącej wypadków i stanu technicznego sprzętu. Niezwykle ważne jest, aby dokonywać systematycznej kontroli funkcjonowania rozmaitych urządzeń, co zapewni ich odpowiednie funkcjonowanie oraz uniknięcie potencjalnej awarii. Takim typem badań są badania termowizyjne, które zezwalają na lokalizację urządzenia oraz pomiar jego temperatury. Jest ono powszechnie stosowane w przypadku nadzorowania stanu technicznego instalacji elektrycznych, odgromowych, izolacji, uziemień, identyfikacji strat ciepła i ogrzewania podłogi. Ponadto urządzenie lokalizuje sprzęt i dokonuje pomiaru jego temperatury, dzięki czemu możemy określić czy pracuje normalnie. Jeśli temperatura jest zbyt wysoka może sygnalizować ewentualne wystąpienie awarii. Badania takie wykonuje się zazwyczaj w przypadku sprawdzania stanu jakości instalacji elektrycznych, odgromowych, uziemień i ogrzewania podłogi. Ponadto realne jest także wykonanie pomiaru natężenia oświetlenia, przy pomocy luksomierza, który określi współczynnik równomierności oraz odbicia światła. Pomoże nam to w ustaleniu niedoświetlonych obszarów, które mają zły współczynnik równomierności, co skutkuje potrzebą modernizacji oraz wymiany źródeł światła na nowe o lepszej jakości. Agencje energetyczne proponują również możliwość skorzystania z usługi, którą jest ochrona przeciwpożarowa. Zainteresować się nią powinien każdy pracodawca, który jest właścicielem przedsiębiorstwa. Zawiera ona m. in. przeprowadzanie akcji ratunkowych w przypadku wystąpienia pożaru. Za kwestią tego każdy z pracowników będzie umiał zastosować się do wytycznych, które określone zostaną w stworzonej przez odpowiednią firmę instrukcji, w czasie ewakuacji z płonącego budynku. Na dodatek fachowcy, którzy pracują w firmie energetycznej podejmą się przeprowadzenia szkolenia bhp, które zagwarantuje pracownikom bezpieczeństwo w trakcie wykonywania swoich obowiązków. Ponadto realne jest skorzystanie z opcji doradztwa, szkolenia wstępnego i okresowego. Każdy z właścicieli firmy np. produkcyjnego powinien zorganizować przeszkolenie wszystkich pracowników w tym zakresie, ponieważ zezwoli to na zapewnienie należytych warunków pracy. Agencja energetyczna zajmie się także ochroną pracowników, których prawa są łamane a także wykonywaniem okresowych analiz stanu urządzeń w firmie. Podwładni takiej firmy podejmą się także wykonania kompleksowej kontroli i oceny ryzyka zawodowego towarzyszącego pracy. Usługi proponowane przez takie firmy są użyteczne w sprawie dochodzeń powypadkowych i szkolenia z pierwszej pomocy.


Comments

There isn't any comment in this page yet!

Do you want to be the first commenter?


New Comment

Full Name:
E-Mail Address:
Your website (if exists):
Your Comment:
Security code: