Share this content on Facebook!
22 Nov 2012
Wiele rodzajów szkoleń oraz badań wchodzi w skład oferty, którą oferują agencje oraz firmy energetyczne, działające na rynku. W skład oferty wchodzą m. in.: badania termowizyjne, pomiary natężenia oświetlenia, szkolenia bhp oraz szkolenia z pierwszej pomocy jak również ochrona przeciwpożarowa. Skorzystanie z oferowanych usług umożliwi poprawę warunków pracy i ich ulepszenie, jeżeli będzie to konieczne. Przedsiębiorstwa energetyczne trudnią się też doradztwem w zakresie higieny pracy i ochrony środowiska. Za sprawą przeprowadzania różnego rodzaju analiz i prowadzenia dokumentacji dotyczącej wypadków mogą wyeliminować pojawienie się kolejnych awarii. Ważne jest również nadzorowanie jakości funkcjonowania urządzeń i kontrolowanie ich stanu jakości. Wykonując badania termowizyjne możliwe jest zlokalizowanie urządzenia oraz pomiar jego temperatury. W przypadku niewłaściwej temperatury urządzenie może informować o nieprawidłowym działaniu, które może zagrażać zdrowiu i życiu pracowników. Badania termowizyjne wykonywane są przez firmy energetyczne przy pomocy odpowiedniej kamerki o wysokim stopniu czułości i wysokiej jakości wyświetlanego obrazu. Badania takie wykonywane są niezwykle często w przypadku sprawdzania stanu jakości instalacji elektrycznych, odgromowych, uziemień oraz ogrzewania podłogi. Istnieje również możliwość przeprowadzenia pomiaru natężenia oświetlenia. Za pomocą luksomierza określimy współczynniki: równomierności i odbicia światła. Za sprawą tego dowiemy się, które obszary są niedoświetlone lub mają zły współczynnik równomierności. Jeżeli taka sytuacja zaistnieje to przedsiębiorstwa energetyczne mogą podjąć się modernizacji całej instalacji oświetleniowej oraz zamontowania nowych i lepszych jakościowo źródeł światła. Jeśli chodzi o ochronę pożarową, to jest to usługa, z której powinni skorzystać wszyscy pracodawcy posiadający przedsiębiorstwo. W jej skład wchodzi przeprowadzanie akcji ratunkowych w przypadku pojawienia się pożaru oraz przeszkolenie pracowników w zakresie stosownych zachowań, które muszą pojawić się w momencie zagrożenia życia albo zdrowia. Ponadto obejmuje również szkolenie pracowników, dotyczące zachowań, które powinny się pojawić w momencie zagrożenia życia lub zdrowia na terenie obiektu. W każdym przedsiębiorstwie powinna się znaleźć również instrukcja postępowania w razie wystąpienia jakiegokolwiek zagrożenia, która sporządzana zostaje przez odpowiednich fachowców. Fachowcy trudnią się także przeprowadzaniem szkolenia bhp, które zagwarantuje bezpieczeństwo podczas wykonywania obowiązków służbowych. Istnieje więc możliwość skorzystania z doradztwa w tej kwestii i wzięcia udziału w szkoleniu okresowym bądź wstępnym. Z oferty tej powinni skorzystać w szczególności właściciele przedsiębiorstw np. produkcyjnych. Eksperci mogą także pomóc wszystkim osobom, które są niewłaściwie traktowane w pracy. Trudnią się także wykonywaniem analiz stanu technicznego firmowego sprzętu oraz przeprowadzaniem kontroli Specjalizują się również w wykonywaniu szkolenia pierwszej pomocy. .


Comments

There isn't any comment in this page yet!

Do you want to be the first commenter?


New Comment

Full Name:
E-Mail Address:
Your website (if exists):
Your Comment:
Security code: