Share this content on Facebook!
23 Nov 2012
Sporo rodzajów szkoleń i badań wchodzi w skład oferty, którą proponują agencje i firmy energetyczne, działające na rynku. Oferta tego typu firm obejmuje: badania termowizyjne, pomiary natężenia oświetlenia, szkolenia bhp i szkolenia z pierwszej pomocy jak również ochronę przeciwpożarową. Skorzystanie z oferowanych usług umożliwi poprawę warunków pracy oraz ich ulepszenie, jeżeli będzie to konieczne. Firmy energetyczne trudnią się także doradztwem w zakresie higieny pracy oraz ochrony środowiska. Realne jest wyeliminowanie pojawiających się w firmie awarii dzięki przeprowadzeniu różnego typu analiz i sporządzeniu dokumentacji dotyczącej wypadków, która może okazać się niezwykle pomocna. Istotne jest także bieżące kontrolowanie działania urządzeń oraz monitorowanie stanu ich jakości. Wykonując badania termowizyjne możliwe jest zlokalizowanie urządzenia oraz pomiar jego temperatury. W przypadku niewłaściwej temperatury urządzenie może informować o nieprawidłowym działaniu, które może zagrażać zdrowiu oraz życiu pracowników. Ponadto urządzenie lokalizuje sprzęt i dokonuje pomiaru jego temperatury, dzięki czemu możemy ustalić czy pracuje normalnie. Jeżeli temperatura jest zbyt wysoka może sygnalizować ewentualne wystąpienie awarii. Badania takie wykonuje się zazwyczaj w przypadku sprawdzania stanu jakości instalacji elektrycznych, odgromowych, uziemień oraz ogrzewania podłogi. Dodatkowo możliwe jest wykonanie pomiaru natężenia oświetlenia, do którego niezbędny jest luksomierz określający współczynnik równomierności oraz odbicia światła. Pomoże nam to w ustaleniu niedoświetlonych obszarów, które posiadają zły współczynnik równomierności, co skutkuje potrzebą modernizacji i wymiany źródeł światła na nowatorskie o lepszej jakości. W ofercie agencji energetycznych pojawia się także szansę skorzystania z takiej usługi jak ochrona pożarowa. Skorzystać z niej powinien każdy właściciel dużej przedsiębiorstwa. Obejmuje ona m. in. przeprowadzanie akcji ratunkowych w przypadku wystąpienia pożaru. Za sprawą tego każdy z pracowników będzie umiał zastosować się do wytycznych, które określone zostaną w stworzonej przez odpowiednią firmę instrukcji, w czasie ewakuacji z płonącego budynku. Dodatkowo, specjaliści pracujący w danej przedsiębiorstwie energetycznej zajmą się także przeprowadzaniem stosownego szkolenia bhp, dzięki któremu pracownicy będą mogli czuć się bezpiecznie w trakcie pracy. Możliwe jest również skorzystanie z oferty doradztwa, szkolenia wstępnego a także okresowego. Każdy z pracodawców, chcąc zapewnić odpowiednie warunki do pracy powinien zorganizować przeszkolenie grupy pracowników w tym temacie, zwłaszcza jeśli jest to przedsiębiorstwo produkcyjne. Firmy energetyczne mogą zająć się też ochroną pracowników, których prawa są łamane i nierespektowane przez pracodawcę oraz przeprowadzeniem okresowych analiz stanu technicznego firmowych urządzeń. Dodatkowo pracownicy agencji trudnią się przeprowadzaniem kompleksowych kontroli i oceną ryzyka zawodowego. Usługi, które znajdują się w ofercie agencji są pomocne w przypadku dochodzeń powypadkowych oraz szkoleń z pierwszej pomocy.


Comments

There isn't any comment in this page yet!

Do you want to be the first commenter?


New Comment

Full Name:
E-Mail Address:
Your website (if exists):
Your Comment:
Security code: