Share this content on Facebook!
23 Nov 2012
Sporo rodzajów szkoleń oraz badań wchodzi w skład oferty, którą oferują agencje oraz przedsiębiorstwa energetyczne, działające na rynku. W skład oferty wchodzą m. in.: badania termowizyjne, pomiary natężenia oświetlenia, szkolenia bhp oraz szkolenia z pierwszej pomocy jak również ochrona przeciwpożarowa. Jeżeli skorzystamy z oferowanych usług będziemy w stanie poprawić warunki pracy i ulepszyć je, oczywiście tylko wówczas, jeśli będzie to konieczne. Dodatkowo omawiane firmy zajmują się też doradztwem w zakresie higieny pracy i ochrony środowiska. Za sprawą przeprowadzania rozmaitego rodzaju analiz i prowadzenia dokumentacji dotyczącej wypadków potrafią wyeliminować pojawienie się kolejnych awarii. Ważne jest także nadzorowanie jakości działania urządzeń oraz kontrolowanie ich stanu jakości. Wykonując badania termowizyjne możliwe jest zlokalizowanie urządzenia i pomiar jego temperatury. W przypadku niewłaściwej temperatury urządzenie może informować o nieprawidłowym działaniu, które może zagrażać zdrowiu oraz życiu pracowników. Urządzenie to lokalizuje sprzęt i dokonuje pomiaru jego temperatury, co pozwala określić czy pracuje ono prawidłowo bądź też nie. Jeżeli temperatura jest zbyt wysoka może sygnalizować ewentualne wystąpienie awarii. Zazwyczaj takie operacje przeprowadza się w przypadku oceny stanu jakości instalacji elektrycznych, odgromowych, uziemień i ogrzewania podłogi. Dodatkowo możliwe jest wykonanie pomiaru natężenia oświetlenia, do którego niezbędny jest luksomierz określający współczynnik równomierności oraz odbicia światła. Pomoże nam to w ustaleniu niedoświetlonych obszarów, które mają zły współczynnik równomierności, co skutkuje potrzebą modernizacji i wymiany źródeł światła na nowatorskie o lepszej jakości. Agencje energetyczne proponują również możliwość skorzystania z usługi, którą jest ochrona przeciwpożarowa. Skorzystać z niej powinien każdy właściciel dużej firmy. W jej skład wchodzi m. in. przeprowadzanie akcji ratunkowych w momencie, gdy pojawi się pożar. Za sprawą takiego szkolenia podwładni poznają wszystkie wytyczne dotyczące np. ewakuacji z płonącego budynku. W każdej firmie powinna się także znaleźć instrukcja takich zachowań, którą sporządzają wcześniej odpowiednie agencje energetyczne. Specjaliści pracujący w takiej przedsiębiorstwie podejmą się również przeprowadzenia szkolenia bhp, dzięki któremu podwładni będą potrafili czuć się bezpieczniej w trakcie wykonywania swoich obowiązków. Realne jest także skorzystanie z usług doradztwa a także szkolenia wstępnego i okresowego. Każdy z właścicieli firmy, przede wszystkim produkcyjnego, powinien pomyśleć o przeprowadzeniu takiego szkolenia wśród podwładnych. Co więcej, agencje takie proponują także szansę skorzystania z usługi ochrony pracowników, którzy są traktowani w pracy w sposób niewłaściwy. Ponadto wykonują wiele okresowych analiz stanu urządzeń, przeprowadzają kontrole i ocenę ryzyka zawodowego i szkolenia z pierwszej pomocy jak również udzielają pomocy w sprawach dochodzeń powypadkowych.


Comments

There isn't any comment in this page yet!

Do you want to be the first commenter?


New Comment

Full Name:
E-Mail Address:
Your website (if exists):
Your Comment:
Security code: